Tiếng Việt

“Phòng Thí Nghiệm của bạn”

Nơi phát triển và nghiên cứu hàng đầu của Thế Giới dành cho thương hiệu của bạn

Phát triển các sản phẩm để đạt được hoàn hảo

Dược phẩm đăc chế                     Dược phẩm thông thường

Mỹ phẩm                                          Agricultural &-Veterinary

Với hơn 50 năm kinh nghiệm điều hợp cùng với các Khoa học gia của các công ty chuyên về Da và hơn 20 sản phẩm đặc chế và đã đi vào thị trường Hoa Kỳ hiện đang mở ra những cơ hội để các công ty đang nhắm vào việc cạnh tranh từng bước qua việc sáng tạo về các sản phẩm công nghệ

Những nghiên cứu và phát triển cho các sản phẩm bao gồm:

  • Thiết lập các công thức và phân tích khoa học của các công thức cùng các tính cách hoạt động của các hợp chất, loại dược dụng và tự nhiên
  • Phương pháp phân chất cùng cách và ổn định
  • Chuyển đổi các kỹ thuật từ phòng thí nghiệm tới các nhà máy sản xuất
  • Phát triển sản phẩm mới cho các thị trường Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc và Á châu nhằm đáp ứng những nhu cầu của thị trường về những sản phẩm cho người tiêu dùng cũng như các sản phẩm dành cho cả động vật.
  • Quản lý chặt chẽ các phương án sản phẩm cho tới thành phẩm quanh chu kỳ biến đổi trong quá trình hình thành các sản phẩm.
  • Phát triển công nghệ sáng chế cũng như chế biến qua từng giai đoạn sản phẩm cũng như am tường những sản phẩm và cách sáng chế của các đối thủ.
  • Phân tích để đưa ra những lỗ hổng của các dự án và phát triển hiện có để tìm cách làm cho các sản phẩm thích hợp với công ty và nhân viên để đạt hiệu quả tối đa.
  • Sửa chữa những lỗi lầm về công thức, phương cách sản xuất cũng như các phương pháp về phân chất để các sản phẩm của bạn được hoàn hảo hơn.

 

Muốn biết thêm chi tiết về công ty Formulytica để hoàn thành những điều kiện phát triển và phương pháp phân chất các sản phẩm của công ty bạn.

www.formulytica.com

Điện thoại: +61 3 9550 1483

Download PDF

Leave a Reply